Træningsforløb

– differentier og positioner jer på jeres kundeservice og tiltræk de kunder som er gode for jeres business. igen og igen! 

 

Er I klar til at differentiere og positionere jer på jeres kundeservice, og blive kendt og husket på jeres gode kundeoplevelser?

Ønsker I at styrke jeres brand og sikre jer at I tiltrækker de kunder som I ønsker at tiltrække – igen og igen?

– Sammen kan vi skabe fundamentet for jeres kundeservicekultur!

Al træning foregår på flad fod og i øjenhøjde!
Min træningsform er baseret på en veksling mellem oplæg, diskussion, videndeling og øvelser.
Jeg vægter ytringsfrihed, tryghed og fortrolighed i mine træningspas, da jeg tror på at det giver det bedste udbytte for deltagere og virksomhed.
Jeg ønsker at bringe al viden og erfaring, alle medarbejdere, hele organisationen, al passion og alle kompetencer i spil, fordi jeg tror på, at dét er vejen til at lykkes både på kort og på lang bane.
Resultatet er konkrete og relevante værktøjer og actions, som kan omsættes og eksekveres straks – ud fra et fælles fundament og en fælles forståelse af det fælles mål:

– at skabe endnu bedre business gennem endnu bedre kundeservice!

Træningsmodulodul 1 – Indsigt & Vished

Her skaber vi, sammen, indsigt og vished om dine kunders oplevelse af sammenhængen mellem dit koncept dit brand – set med kundeservicebriller på. Vi arbejder med resultaterne far forudgående mystery visits, spørgeskemaer og faktiske kundeoplevelser. Vi glemmer at om kassetænkning og antagelser om jeres kunder – nu har vi fakta at arbejde med!
Vi zoomer ind på processer, KPI’er og jeres medarbejderes oplevelser i deres daglige arbejde. Det gør vi fordi vi skal have luget ud, og skabe mening og værdi I alt hvad I gør. Vi kigger på hvad I gør, hvorfor I gør det, hvilken værdi det tilfører – og for hvem?. Vi dyrker videre på det som allerede giver mening og værdi, og forholder os til det som ikke umiddelbart gør – skal det fikses eller kasseres?
Vi skal sammen designe den kunderejse, og skabe fundamentet og rammen for de kundeoplevelser, I ønsker at tiltrække jeres kunder og fremtidige medarbejdere på

Målet er at skabe et fælles fundament og konkretiseret og visualiseret det kundeservicekoncept I skal arbejde med fremadrettet.
Vi skal både i dybden og 360* rundt omkring business, altså helt ned i materien på det som er jeres business i dag, og vi sætter mål for hvor I ønsker at arbejde jer hen til.

Resultatet er en styrket team af medarbejdere, øget arbejdslyst og et styrket arbejdsmiljø, et tydeligt og værdibaseret kundeservicekoncept som er enkelt og ligetil for alle jeres medarbejdere at arbejde med og i, frigivelse af ressourcer/tid, tiltrækning af de kunder som er rigtige for jeres business, tiltrækning af nye medarbejdere som er rigtige for jeres business, at I skaber komplette og sammenhængende kundeoplevelser som matcher og styrker jeres brand og koncept, øget andel af genbesøg… Ja, listen er lang. Men fælles for resultaterne er, at de alle styrker jeres business og bundlinje – allerede fra i dag!

Varighed: 12 timer inkl. pauser.

Pris: fra 50.000,- ex. kørsel, location og forplejning.

Kontakt mig, og sammen finder vi det helt rette take på et træningsforløb tilpasset jeres virksomhed.

Træningsmodul 2 – Prioritering & Planlægning

På modul 2 arbejder vi med planlægningen af hvordan I kan eksekvere på den udvikling I satte jer som mål på Modul 1. Der skal lægges en realistisk plan for hvordan I sikrer I at de nye ændringer og tiltag får plads og liv i den daglige drift.

Målet er at I i fællesskab lægger planen, så alle inddrages, involveres og tager ejerskab på at realisere de satte mål, samt et styrket fælles fundament og en fælles forståelse for de potentialer og udfordringer der ligger i de igangværende/kommende forandringer

Resultatet er en konkret handleplan, og ikke mindst et styrket team, som har kendskab til eksekveringen af ændringer og tiltag i hele organisationen. Et styrket fælles fundament og en fælles forståelse for de potentialer og udfordringer der ligger i de igangværende/kommende forandringer. En styrket forståelse for helheden og for enhederne, sådan at I på tværs af funktionerne i jeres business, kan støtte og bakke op om de individuelle delmål på vejen til det fælles mål.

Varighed: 12 timer inkl. pauser

Pris: fra 50.000,- ex. kørsel, location og forplejning.

Kontakt MindYourBusiness og vi finder det helt rette take på et træningsmodul tilpasset jeres virksomhed.

Træningsmodul 3 – Eksekvering & Forankring

På Modul 3 skal der handles! Vi arbejder med jeres handleplan fra Modul 2. I er nu i gang med at eksekvere, så træningen foregår ude i jeres business, i de forskellige funktioner.
Jeg giver sparring og feedback på de oplevelser og erfaringer I gør jer i den spæde opstart og indtil ”det nye” er kommet lidt ind under huden.
efter behov samles vi i plenum, men primært foregår det ude i funktionerne.

Mål:

Resultater:

Varighed: Efter behov
Pris: fra 50.000,- ex. kørsel forplejning.

Kontakt MindYourBusiness og vi finder det helt rette take på et træningsmodul tilpasset jeres virksomhed.

CVR-nummer

27604919

Skal vi ses på SoMe?

Følg mig hér:

Landsdækkende

MindYourBusiness dækker naturligvis hele Danmark